Các khóa học bộ môn Công nghệ 10

Qua chủ đề và những kiến thức của chủ đề giúp:

- Học sinh được cung cấp kiến thức kĩ năng trong lựa chọn, sơ chế, xử lí và chế biến rau quả nhằm giảm ảnh hưởng của thuốc hóa học bảo vệ thực vật. Chú ý an toàn vệ sinh thực phẩm, giúp bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình và cộng đồng. 

- Học sinh nắm được tình hình sử dụng thuốc HHVTV hiện nay . Nêu được sự đổi mới tích cực trong sản xuất nông, lâm nghiệp tại huyện nhà

- Học sinh sản xuất được một số loại thuốc trừ sâu chiết xuất từ thảo mộc, hướng dẫn lại cho các bạn trong lớp

-

Qua chủ đề này học sinh sẽ được cung cấp kiến thức chung về phân bón. Từ kiến thức chung đó :
- Học sinh phân biệt được các phân bón thường dùng trong cuộc sống như: phân hóa học, phân hữu cơ, phân vi sinh vật và biết cách sử dụng các loại phân đó mốt cách hợp lí, hiệu quả. 
- Học sinh biết vai trò của accs nguyên tố dinh dưỡng đối với sự phát triển cây trồng. Thông qua kiến thức các em có thể nhận biết những dấu hiệu của cây thiếu dinh dưỡng, thiếu nguyên tố nào để vận dụng vào cuộc sống lao động sản xuất sau này.
- Học sinh thiết kế được giá thể trồng sau mầm từ cây phân xanh kết hợp với một sô phụ chế phẩm nông nghiệp. Và thử nghiệm trồng rau mầm. Tạo ra được sản phẩm
- Học sinh thiết kế hộp ủ phân hữu cơ từ rác thải sinh hoạt. Đưa ra công thức hợp lí tạo ra phân hữu cơ vi sinh vừa có ích cho đất và cây trồng, vừa tái sử dụng nguyên liệu và bảo vệ môi trường

Khóa học này trang bị cho học sinh khối 10 một số kiến thức về nội dung bảo quản rau củ quả trong sản xuất nông nghiệp.