Kính mời các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh tham gia cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" năm học 2019-2020. Tham gia cuộc thi tinh thần trách nhiệm và ý thức xây dựng một xã hội văn minh.